Discy Latest Въпроса

Здравейте, Имам въпрос относно необходимостта от разрешение за строеж на лятна кухня. Законът казва, че за градински и паркови елементи не е необходимо разрешение, но няма тълкование какво включва тази категория. Мога ли да си направя дървен навес с едно ...

Здравейте, получих разпореждане да си заплатя задълженията към етажната собственост, представлявана от Вход “Мениджър”. Въпросът ми е, след като от входа не сме упълномощавали вход Мениджър да ни представляват, какво право имат те да подават заявление в съда за издаване ...