1. Благодаря Ви, г-жо Митова, А как ще коментирате този член от закона: Чл. 147. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за: 1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) посПрочети

  Благодаря Ви, г-жо Митова,
  А как ще коментирате този член от закона:
  Чл. 147. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:
  1. (изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2019 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) постройките на допълващото застрояване, с изключение на постройките, предназначени за производство, обществено обслужване или търговия и постройките по чл. 151, ал. 1;
  Лятната кухня не е ли именно допълващо застрояване.

  See less
  • 0
 2. Според мен в случая не е необходимо да правите нищо. Ако кредиторът предприеме действия да си събере задълженията по съдебен път може да се позовете на погасяване по давност, която за периодични плащания като месечните сметки е 3 години (чл. 111 от закона за задълженията и договорите). Трябва да знаПрочети

  Според мен в случая не е необходимо да правите нищо. Ако кредиторът предприеме действия да си събере задълженията по съдебен път може да се позовете на погасяване по давност, която за периодични плащания като месечните сметки е 3 години (чл. 111 от закона за задълженията и договорите).
  Трябва да знаете обаче, че ако освен погасените задължения имате и такива, за които не е изтекла давността, могат да ви присъдени съдебни разходи пропорционални на уважената част от иска.

  See less
  • 0