Discy Latest Въпроса

Управител съм в ЕООД (нямам други служители). Бях 2 дена в болница, за да мине интервенцията ми по НЗОК. Подлежа ли на някаква санкция, ако не поискам болничен лист за тези 2 дни?