Discy Latest Въпроса

Здравейте, През месец Декември 2020 година навърших необходимата възраст за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Към средата на декември 2020, според програмата за изчисляване на прогнозен коефициент и прогнозен размер на пенсията по данни от ...