1. Благодаря Ви за бързия отговор !! Въпроса ми е по- скоро нарушавам ли закона, ако не сключа никакъв договор , понеже така или иначе не ми е предложен такъв ?

    Благодаря Ви за бързия отговор !! Въпроса ми е по- скоро нарушавам ли закона, ако не сключа никакъв договор , понеже така или иначе не ми е предложен такъв ?

    See less
    • 0