1. Това, за което говоря е нетрудова дейност - отдаване на авторско право. Защо трябва да плащам осигуровки и защо трябва да се регистрирам като самоусигуряващо се лице? А и защо ми е БУЛСТАТ? Не трябва ли просто да се подава годишна данъчна декларация?

    Това, за което говоря е нетрудова дейност – отдаване на авторско право. Защо трябва да плащам осигуровки и защо трябва да се регистрирам като самоусигуряващо се лице? А и защо ми е БУЛСТАТ?

    Не трябва ли просто да се подава годишна данъчна декларация?

    See less
    • 0