Discy Latest Въпроса

Какво се случва, ако офисни стоки, закупени с фактура към ЕООД без ддс рег. (например дребни компютърни компоненти, външни хард дискове и т.н. на стойност под 700 лв. всеки), не могат да бъдат представени при проверка или при описване на ...