1. Здравейте! Дружеството е обявено в несъстоятелност (няма никакви парични средства и дори има дългове). Относно новото обезщетение са налице условията, които посочвате. Това означава ли, че дори в несъстоятелност, дружеството е длъжно да изплаща новото обезщетение за 2ро майчинство. Тоест трябва ли дПрочети

    Здравейте!
    Дружеството е обявено в несъстоятелност (няма никакви парични средства и дори има дългове).
    Относно новото обезщетение са налице условията, които посочвате. Това означава ли, че дори в несъстоятелност, дружеството е длъжно да изплаща новото обезщетение за 2ро майчинство. Тоест трябва ли да си търся нова работа?

    See less
    • 0