Discy Latest Въпроса

Здравейте, имам следния казус – до миналата година бях държавен служител, напуснах по собствено желание, започнах работа в същата структура в друг град , на трудови правоотношения. Въпросът ми е – сега на новото място, за да кандидатствам за държавен ...