Discy Latest Въпроса

През 2018 год извадих А категория във България а имах постоянен адрес във Германия и тогава със подписал декларация че живея във България което беше така заради сезонна работа на морето. Поради това получих призовка да се явя на разпит. ...