Discy Latest Въпроса

Здравейте, баща ми , след навършване на годините за пенсиониране и съответно събран стаж си е подал документите за пенсиониране. Оказа се, че при един работодател при който е работил почти 3 години ( от 2013 до 2015) има ...

Здравейте, искам да попитам какъв е редът за промяна на пътната маркировка и как законово може спокойно да се използва гараж с излаз към улица в зелена зона, когато в момента на участъка от улицата пред гаражите липсва маркировка за ...