Discy Latest Въпроса

Здравейте! Баща ми почина преди пет години и наследих от него земеделски земи. Но тези земеделски земи се водят на неговите дядовци. С другите наследници (братовчеди) нямам контакт и ще ми е невъзможно да ги открия. В момента земите се ...

В електронната система за записване в 1 клас е отбелязано, че “Дете с трайни увреждания над 50%” получава допълнителни 16 точки. Детето ми е с ТЕЛК 50%. Може ли да се възползва той от тези 16 точки?

Детето ми е в предучилищна, с 50% ТЕЛК (държавата ни изплаща определена сума на месец поради ТЕЛК), не получавам детски надбавки. Какви ще са последствията, ако надвиши позволените почивни дни по семейни причини, които са 20 за учебната година?

Детето ми е в предучилищна. Трябва да се яви пред ТЕЛК комисия. 1. Кой трябва да ми даде болничен, за да извинят отсъствието на детето ми за деня на явяване пред ТЕЛК? 2. Кой трябва да даде болничен, за да ...