Discy Latest Въпроса

Здравейте, Преди обявяването на карантината, подписах споразумение -01/2020, че поетапно трябва да подобря качеството си на работа върху определен брой изпълнени документи, и да правя по-малко грешки в попълването на отчетите, които въвеждам в специализирана система, за да остана на работа.