1. При бременност имате право да бъдете отделени от останалите затворници. Така, бременни жени в затвора се поставят в специални помещения, пригодени за нуждите им, а освен това са и под постоянен лекарски надзор. Непълнолетните също имат право да не се настанят при пълнолетните затворници. https://praПрочети

    При бременност имате право да бъдете отделени от останалите затворници. Така, бременни жени в затвора се поставят в специални помещения, пригодени за нуждите им, а освен това са и под постоянен лекарски надзор. Непълнолетните също имат право да не се настанят при пълнолетните затворници.

    Правата ми в затвора

    See less
    • -1