Discy Latest Въпроса

При авария в тръбите на Топлофикация и последвали щети от наводнение кой носи отговорност – живущите в апартамента където се е ползвала водата, Топлофикация или всички в блока тъй като тръбите са общи части?

Тъй като в България няма наказателен орган, който да следи за изправността на климатиците по фасадите на сградите, ме интересува мога ли да подам жалба в ЕСПЧ поради това? Накратко – течащите и тракащите климатици закачени по фасадите на сградите ...

Външно тяло на климатик тропа, трака, стърже по цяла нощ с над 40 децибела. Тялото е на външната фасада (не е на балкон) и е достъпно със стълба. Трябва ли ми разрешение от някой, за да поправя климатика на човека, ...

Имам ли законовото право да изисквам свидетелство за съдимост от бъдещ наемател на апартамент като част от договора, който подписваме? Имам ли правото да предоставям същото на трети лица (например домоуправител)?

Имам ли правото в качеството си на пряк съсед да упражнявам някакъв вид контрол върху това какви наематели се нанасят около мен? Също, възможно ли е това да стане на общо събрание на етажната собственост?

Плащам на онлайн магазин М (един търговец, не е тип ebay) 100 лева за продукти А, Б, В. М изпраща продуктите по различни куриери очаквайки да приема и заплатя цената на всеки продукт поотделно. При/преди финализирането на поръчката на сайта на М ...