Discy Latest Въпроса

Съпругът ми е завършил сержантско училище. Има 20 години стаж в армията. Друг стаж няма. В момента не е вече военен. Ще може ли да се възползва от ранното пенсиониране. Благодаря.