1. Четох закона, на не мога да си отговоря на въпроса: След като не е военен вече и няма друг стаж дали ще може да се пенсионира на 50 и ...години. Съпругът ми е роден 1970 година.

    Четох закона, на не мога да си отговоря на въпроса: След като не е военен вече и няма друг стаж дали ще може да се пенсионира на 50 и …години. Съпругът ми е роден 1970 година.

    See less
    • 0