1. Благодаря Ви! Конкретен въпрос - може ли да се построи навес, на границата с нашия имот, без да се изисква нашето писмено съгласие?

    Благодаря Ви! Конкретен въпрос – може ли да се построи навес, на границата с нашия имот, без да се изисква нашето писмено съгласие?

    See less
    • 0