Discy Latest Въпроса

Здравейте, Моля за съдействие по следния казус: През 2019 година брат ми ми прехвърли неговата половина от наследствения ни родителски имот срещу задължението от моя страна да се грижа за него(аз се грижех за него последните 8 години, страдаше от ...