1. Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, КАТ разрешиха удължаване валидността на срока на Свидетелствата за УМПС до 10 месеца след изтичане срока на Свидетелството.Справка:Служба КАТ или първия срещнат полицай на пътя от служба КАТ.Или пък сайта на МВР.

    Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, КАТ разрешиха удължаване валидността на срока на Свидетелствата за УМПС до 10 месеца след изтичане срока на Свидетелството.Справка:Служба КАТ или първия срещнат полицай на пътя от служба КАТ.Или пък сайта на МВР.

    See less
    • 0