Discy Latest Въпроса

Здравейте! Аз съм единствен наследник на баща ми. При закриване на банковите му сметки ми казаха, че трябва да чакам около месец, за да мога да разполагам със сумите по тях. Проблемът е, че аз съм безработен, грижа се за ...