Discy Latest Въпроса

Здравейте, От 1-ви януари тази година до края на юли бях в неплатен отпуск, понеже работих извън страната в земеделието. Въпросът ми е колко дни платен отпуск ми се полага?