Discy Latest Въпроса

Получих социална помощ по чл.16 от АСП по време на изв. положение въпреки това банката ми удържа 12 лева за такси месечна подръжка автоматично. След жалба до банката се оказа неоснователна моята претенция да се удържат пари от социална ...