Discy Latest Въпроса

Здравейте!Аз съм руски гражданин от български произход.Преди притежавах български документи за самоличност,но ми ги отнеха,когато поисках от общината на родния ми град документ за гражданско състояние,защото исках да сключа брак с български гражданин,но след като ми отказаха този документ сключих ...