1. Благодаря за информацията, а ако си подам молба за изчистване на отпуска, имам ли право през тази отпуска да подам молба за напускане и ще ми бъде ли изплатено обезщетение за оставащите дни неизползван отпуск?

    Благодаря за информацията, а ако си подам молба за изчистване на отпуска, имам ли право през тази отпуска да подам молба за напускане и ще ми бъде ли изплатено обезщетение за оставащите дни неизползван отпуск?

    See less
    • 0