Discy Latest Въпроса

Здравейте, Моята баба почина. Тя е преписала апартамента й на баща ми (чрез дарение). Какви права има сестрата на баща ми при иск на собственост за този апартамент?