Discy Latest Въпроса

Глоба на социално слабо лице с точно определен размер за еднократно деяние. Възможно ли е наложена глоба да бъде отменена на основание, че лицето е социално слабо, без доходи, ако да, от кого? Редно ли е да се искат пари ...