Discy Latest Въпроса

Здравейте. Баща ми е инвалид и разполага със съответният стикер за паркиране. На адреса ни по местоживеене инвалидните места са 3 на брой. Използваме ги редовно / живеем в центъра на София / . Днес автомобилът беше принудително репатриран от ...