Discy Latest Въпроса

Здравейте, какви права има жертвата на домашно насилие, когато то не е физическо, а психическо? Двойка мъж/жена без брак. Каква е практиката и има ли смисъл да се предприемат някакви законови действия, т.е. дали ще доведат до нещо смислено в ...

Днес получих известие, че дължа данък за автомобил, който е продаден 07.2020. Данъкът се дължи към общината в друг град, различен от града, където е продаден автомобила. Питането ми е, не трябва ли данъкът авоматично да бъде отписан от мое ...

Здравейте, Искам да сменя собствено (с разлика от 1 буква) и фамилното си име (с изцяло различно) поради лични причини (нежелание да се асоциирам с роднини). Имам ли право и ако да, какъв е редът?

Здравейте, Питането ми е – имам ли право да поставя къщички за бездомни котки в междублокови зелени пространства в гр. София? Какъв е редът за поставянето на такива и трябва ли одобрение от общината, за да бъде законно? Ако поставя къщи ...

Здравейте, Днес, 03.07.20 ми беше връчен електронен фиш в КАТ за превишена скорост от декември 2019. Фишът е връчен при мое доброволно посещение на КАТ, след като видях известие в електронната система за проверка на задължения, че имам “невръчени НП ...