1. Здравей, в чл. 54 пише: Чл. 54. (1) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчнПрочети

  Здравей, в чл. 54 пише:

  Чл. 54. (1) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
  (2) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:
  1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
  2. ежемесечно – на електронен носител.

  Това го разбирам, че става автоматично от регистъра на МВР към общините. Може ли разяснение защо трябва да го правя аз лично?

  See less
  • 0
 2. Здравейте и благодаря за отговора. Прието ли е частно лице да подаде без адвокатско представяне жалба в съда по този случай? Също така, да разбирам ли, че адвокатското възнаграждение е дължимо и в случай, че фишът не бъде отменен от съда? Или не се дължи в случай, че съда не отмени фиша?

  Здравейте и благодаря за отговора. Прието ли е частно лице да подаде без адвокатско представяне жалба в съда по този случай?
  Също така, да разбирам ли, че адвокатското възнаграждение е дължимо и в случай, че фишът не бъде отменен от съда? Или не се дължи в случай, че съда не отмени фиша?

  See less
  • 0
 3. Здравейте, Благодаря за отговора! В моя случай какви мерки е редно да предприема - възражение или обжалване? Освен това, съвсем директно - какво ще ме посъветвате - в момента дължа 280 лв (с отстъпка 30%) за този фиш. Ако реша да предприема действия, колко може да ми струва това (адвокат и т.н.) и дПрочети

  Здравейте,
  Благодаря за отговора!
  В моя случай какви мерки е редно да предприема – възражение или обжалване?

  Освен това, съвсем директно – какво ще ме посъветвате – в момента дължа 280 лв (с отстъпка 30%) за този фиш.

  Ако реша да предприема действия, колко може да ми струва това (адвокат и т.н.) и дали си струва занимавката, или е по-лесно и просто да го платя? Има ли според вас някаква гаранция, че гореописаното (най-вече несъответствие на координати и адрес) ще премахне фиша?

  Поздрави!

  See less
  • 0