Discy Latest Въпроса

Здравейте, имам ли право на допълнителен платен годишен отпуск от 10 дни след като съм преполедувала КОВИД 19 ? По професия съм учител, но не съм член на синдикат. Има ли документи, които регламентрат това? Има ли значение дали членувам ...

Здравейте, имам ли право на неплатен отпуск при положение, че не съм ползвала целият си платен годишен отпуск. Учител съм и съм приета на да уча задочно за допълнителна квалификация. Поисках неплатен отпуск, за да присъствам на обучението, но работодателят ...