Discy Latest Въпроса

Почина приятел, който има момиченце на три години, няма брак , детето го гледаше и издържаше със съдебно решение. След смъртта работодателя му изплаща застраховка обезщетение на стойност 44 000 лв. Настойник на детето е майката. ВЪПРОСА МИ Е ...