1. Не нямат брак, но майката е настойник на детето и то живее при нея. По закон тези средства не трябва ли да отидат на сметка на детето, а настойника да има достъп до тях само при доказана нужда в полза на детето със съдебно решение?

    Не нямат брак, но майката е настойник на детето и то живее при нея. По закон тези средства не трябва ли да отидат на сметка на детето, а настойника да има достъп до тях само при доказана нужда в полза на детето със съдебно решение?

    See less
    • 0