Discy Latest Въпроса

Здравейте! Авторът на произведението е починал преди по-малко от 70 г. Бих искал да използвам с комерсиална цел (значка) кратък цитат, напр. “Спокойствие, само спокойствие.”, Карлсон, Астрид Линдгрен. Би ли било това нарушение на авторските права? Със сигурност с такова използване ...