Discy Latest Въпроса

Здравейте, във фирмата направиха някакъв извънреден график на 12 часови смени. С този график всяка смяна прави минимум 180 часа за месец май. В същото време пускат хората в отпуск по един два дни по време на нормалната почивка. Могат ...