Discy Latest Въпроса

Здравейте,работя в детска ясла и в момента съм в принудителен платен отпуск до 29,04 ,поради извънредното положение.След изчерпване на платения отпуск ,съм предупредена да изляза в неплатен отпуск.Въпроса ми е :мога ли да бъда принуждавана от работодателя,да излизам в ...