1. Тук давате отговор за банкови сметки. Аз питам за такива сметки, които не се подържат от търговски банки а от дружества за електронни пари. Тези сметки обект ли са на секвестиране, присъстват ли в Регистъра за банковите сметки и сейфове, който е подържан от БНБ. Откъде ЧСИ ще получи информация за теПрочети

    Тук давате отговор за банкови сметки.
    Аз питам за такива сметки, които не се подържат от търговски банки а от дружества за електронни пари. Тези сметки обект ли са на секвестиране, присъстват ли в Регистъра за банковите сметки и сейфове, който е подържан от БНБ. Откъде ЧСИ ще получи информация за тези сметки?

    See less
    • 0