Discy Latest Въпроса

Здравейте, в отпуск по майчинство съм от 20.12.2021 г. Работя като лекар-асистент в болница. Сега обаче предстои конкурс за зачисляване за специализант, който очаквам от много време. Имам право да се явя на конкурса, но при спечелването му се налага ...