Discy Latest Въпроса

Нямам представа с какво се отоплява съседът ми и дали отговаря на Наредбата за качеството на твърдите горива за битово отопление, но газът който излиза от коминът му е ОСТРО ЗАДУШЛИВ.Няколко пъти се задушихме и то много сериозно.Отключих алергия и ...