Discy Latest Въпроса

Здравейте! Имам въпрос относно това, възможно ли е работодателят да закрие щат на 1/4 или 1/2 работен ден, въпреки че обемът на работата се увеличава и служителят работещ на този щат е с по-висока квалификация от останалите служители? Т.е. този ...