1. Имам една семейна приятелка тя дълги години ние помагала обаче тя е сираче и аз искам да помогна да си намери семейство тя е възрасна жена и е копнела да намери семейство си можели да ни помогнете

    Имам една семейна приятелка тя дълги години ние помагала обаче тя е сираче и аз искам да помогна да си намери семейство тя е възрасна жена и е копнела да намери семейство си можели да ни помогнете

    See less
    • 0