Discy Latest Въпроса

За закриване на стационарен телефонен пост от Виваком изискват да им предоставя освен удостоверение за наследници и смъртен акт. Имат ли право да изискват такъв документ и доколко е законно ?