1. Г-жо Митова Аз ясно съзнавам ,че удостоверението за наследници е единствения документ , който трябва да предоставя . Очаквах информация как бих могъл да се защитя срещу административния произвол от страна на Виваком , а именно изискването на смъртен акт.. Надявах се , че Вие като правоспособен адвокПрочети

  Г-жо Митова
  Аз ясно съзнавам ,че удостоверението за наследници е единствения документ , който трябва да предоставя .
  Очаквах информация как бих могъл да се защитя срещу административния произвол от страна на Виваком , а именно изискването на смъртен акт..
  Надявах се , че Вие като правоспособен адвокат ще можете да цитирате евентуално някой от членовете на закона за задълженията и договорите например , който касае този казус.
  Дано този път съм бил ясен и изчерателен .
  Предварително благодаря.

  See less
  • 0
 2. 50.2.2. (в сила от 29.03.2012 г.) при смърт на абоната - чрез заявление за прекратяване на договора, подадено от наследник или упълномощен представител, който предостави съответен документ, удостоверяващ това му качество. Това е извадка от общите им условия......

  50.2.2. (в сила от 29.03.2012 г.) при смърт на абоната – чрез заявление за прекратяване на договора, подадено от наследник или упълномощен представител, който предостави съответен документ, удостоверяващ това му качество.

  Това е извадка от общите им условия……

  See less
  • 0
 3. Ако правилно Ви разбирам ,удостоверението за наследници според Вас не е достатъчно?

  Ако правилно Ви разбирам ,удостоверението за наследници според Вас не е достатъчно?

  See less
  • 0