Discy Latest Въпроса

Здравейте, възможно ли е да се изгонят наематели от къща, редът същият ли е като при жилищните блокове? В нашият случай съседите (роми) единият от който наркоман, често тормози цялата улица, постоянно крещи вечер, пуска си силно музика, която сме ...