Discy Latest Въпроса

Здравейте, Какъв е редът за запълване на местата субсидирани от държавата и платено обучение в университетите според ЗВО ? Студент приет в СУ по второ желание – платено обучение, първото му желание е същата специалност – държавна субсидия. След ...