Discy Latest Въпроса

Здравейте. Майка ми получи посещение и бе уведомена, че е насрочена дата за опис на движими вещи.(не е подписвала документи) Сестра ми, ( нейната дъщеря) е длъжникът срещу когото е делото. Имота е на името на майка ми, но длъжника ...