1. Също ако можете да потвърдите дали е възможно съсед умишлено и злонамарено да "натопи" куче за "агресивно", без никога да е имало какъвто-и-да-било инцидент, нито предпоставка за такъв, без да е имало какъвто и да е контакт нито с него, нито с който-и-да-е член на семейството му, без никога да е регПрочети

  Също ако можете да потвърдите дали е възможно съсед умишлено и злонамарено да “натопи” куче за “агресивно”, без никога да е имало какъвто-и-да-било инцидент, нито предпоставка за такъв, без да е имало какъвто и да е контакт нито с него, нито с който-и-да-е член на семейството му, без никога да е регистрирано оплакване за животното, просто от злоба и желание да навреди на собствениците.
  Единственото проявяване на сводода е било животното да се качва по стълбите без въже – като не проявява никакъв интерес към никой от минаващите (за агресия изобщо не може да стана и дума) и под контрола на собственика му, изпълнявайки командите. Дори няма основание за извънреден ил прекомерен шум или лай от кучето. Става въпрос за добро, тренирано, възпитано и балансирано животно.

  See less
  • 0
 2. This answer was edited.

  Благодаря Ви за отговора, адв. Митова ! Дворът е собственост само на 2ма от собствениците, не е на всички. Като навеса не е свързан със сградата, самостоятелно е поставен в единия край на двора.

  Благодаря Ви за отговора, адв. Митова !
  Дворът е собственост само на 2ма от собствениците, не е на всички.
  Като навеса не е свързан със сградата, самостоятелно е поставен в единия край на двора.

  See less
  • 0