Discy Latest Въпроса

Здравейте, направих запис в доказателство за извършено нарушение в съседен на моя имот (мисля, че дори се квалифицира като престъпление) естествено без съгласието на извършителя. Не съм влизала в чуждия имот, снимах от улицата, но против волята на дееца. ...

Здравейте, мои близки – чуждестранни граждани имат регистрирано дружество, което не развива дейност. Желаят да го прекратят, но не могат да останат в страната, докато тече цялата процедура (доколкото зная са необходими от 6 до 8 месеца). Желаят да ме упълномощят ...