Discy Latest Въпроса

Здравейте! Интересува ме, ако съм студент 1-ва година, държавна поръчка в даден университет, мога ли да прекъсна образованието си преди началото на КСК, за да съм кандидат-студент в същия универистет, като кандидатствам различна специалност в различен факултет? Също така, ако ...