1. Да но във данният момент аз не снимам именно тях. камерите са фиксирани и аз винаги предупреждавам че във колата се провежда видео фиксация. За моята безопасност.

    Да но във данният момент аз не снимам именно тях. камерите са фиксирани и аз винаги предупреждавам че във колата се провежда видео фиксация. За моята безопасност.

    See less
    • 4